torsdag 29. mars 2012

Gamle oppgaver blir som nye!

I denne oppgaven skulle vi velge en gammel oppgave som bi skulle tegne, fargelegge og presentere på nytt. Jeg valgte å gjøre om et soverom som jeg ikke var helt fornøyd med. Jeg valgte å fokusere på fargelegging, skygger og presentasjon. Jeg lagde en plantegning, oppriss og aksonometri på nytt. Jeg ville utfordre meg selv og lage tegniner hvor jeg fikk øvd på å vise møblene tydelig ved hjelp av god strekføring. I tillegg ville jeg bli bedre på å oppmyke møbler som gir en mer stemning på tegningene.

Jeg vil vise hvordan oppgavene var før og hvordan de er nå:


Her er hvordan oppriss og plantegning var før.Her er hvordan det endelige resultatet blei. Jeg ble veldig fornøyd siden alt kom tydelig frem og fikk til en god skyggelegging som gir en 3 Dimensjonal dybde i i aksonometri, plantegning og oppriss. jeg har montert det på en plansje med NCS fargekoder, laminat og gardin prøver.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar