søndag 18. desember 2011

Kaffebar med fasade og innredning - Med typografi og logo som hovedoppgave!

I denne oppgaven skulle vi lage og designe vår egen kaffebar. vi skulle først skisse opp en plantegning for innredning. Målene var 600 cm i bredde, 450 cm i høyde og 250 cm i høyden som var standard. Jeg skulle da lage en innredning for kaffebaren min med logo og typografi som skal fortelle litt om kaffebaren.

Etter å ha lagd en plantegning skulle vi lage en modell av kaffebaren i kappa. Der skulle vi lage enkle møbler som jeg skulle innrede med. Det var også viktig å tenke på offentlig innredning hvor markedsundersøkelsen fra mitt senere innlegg har kommet godt med.

Logoen og skriften har jeg brukt photoshop, publisher og word til å lage. 

I tillegg til plantegning, modell av innredning og fasade, logo og skrift skal vi også lage samme "modell" i Archicad. Dette er et arkitektprogram hvor man kan lage fasader for bygninger og innredninger. Jeg skulle dermed lage fasaden fra modellen inn i archicad hvor jeg kunne legge farger på gulv, vegger og fasade.

Jeg vil nå vise bilder fra plantegning, modell med innredning og fasade, logo, skrift og til slutt det jeg har laget i Archicad.
Her plantegnigen til kaffebaren.
Jeg har innredet og laget den slik at kundene kan få enkel tilgjengelighet til disken. Jeg har plassert benkeplate
og barstoler ved vinduet slik at kundene kan se ut. Sofagruppen til høyre og sittegruppen til venstre er plassert
slik at de kan se på dekoren ved siden av som jeg har tenkt å plassere. 

Her ser vi modellen seende rett fram. Vi ser også møblene jeg har plassert pluss dekor. Plassert
store vinduer i fasaden slik at man enkelt kan se inn og få godt med lys i kaffebaren.

Logoen er plasser slik at de som sitter ved sofagruppen kan se ut vinduet uten problemer. Logoen er
stor slik at kundene får sett logoen og få med seg informsjonen på avstand.

Her er plassen med benkeplate og barstolene.

Dette er modellen hvor vi ser rett ned i modellen.

Når kundene kommer inn til disken har jeg plassert et sitat som kundene kan lese.

Her ser vi plassen ved sofagruppen hvor jeg har plassert tekst og bilde.

Sofagruppen.

Her ser vi barstolene og bordet mot vinduet.

Her ser vi bildene og tekst ved sittegruppen.
 Her ser vi tydelig logoen.

Her ser vi skriften og bildene. Målgruppen min er 25 år og oppover. 
Derfor har jeg tatt igjen ulike gamle kjente artister som
jeg har tatt igjen i kaffebaren min.
Fasaden i Archicad.
Oppriss av veggen med disken i Archicad.
Oppriss av sofagruppen i Archicad.

Presentasjon av opprissene på en plakat som jeg skulle presentere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar